Sint - Jozefsschool Evere

  In onze Nederlandstalige school, in Evere , Brussel , ben je welkom in 
één van onze negen kleine klasgroepen. Gezelligheid, familiale sfeer en
  de liefde voor het kind maken ons tot een school waar iedereen zich
  thuis kan voelen. Met een enthousiast en creatief team streven we naar
  een ideaal…

MIJN SCHOOLTJE, KLEIN SCHOOLTJE !

Onze school wil een HARTelijke en ZORGzame school zijn waar we
  streven naar KWALITEITsvol onderwijs. Met het nodige geduld en veel
  aandacht trachten we elk kind GELIJKE KANSEN te geven. 

  Onze school biedt een stevige basis voor de kinderen;
waar respect, vertrouwen en eerlijkheid speciale aandacht krijgen,
waar een glimlachend gezicht staat voor plezier,
waar iedereen de eigenheid van elk kind respecteert.

   Onze school verwelkomt ouders en nodigt hen uit
om SAMEN met ons en de kinderen
op weg te gaan.

Onze school draagt de naam “Sint-Jozef”, een naam die uitnodigt
om op zoek te gaan naar de oorsprong,
naar de achtergrond,
naar…
In zijn droom wordt Jozef gevraagd
om toch zijn engagement voor Maria op te nemen.
Ook wij willen vanuit de christelijke inspiratie
“onze droom” op school realiseren: 

    wat je alleen droomt
is maar een droom
 als je samen droomt
wordt het werkelijkheid